top of page

Vi vil gi deg store opplevelser i Nidarosdomen

 

Nidarosdomens oratoriekor er  koret for de store anledninger. Med sine 90 sangere fyller de katedralen med mektige monumentalverk innen kirkemusikk. Koret samarbeider jevnlig med institusjoner som Trondheim Symfoniorkester og Olavsfestdagene. Blant verkene de  seneste år er Bachs Matteuspasjon, H-moll-messe og Juleoratorium, Haydns Skapelsen, Mozarts c-mollmesse og mange flere. Koret fremfører også nyere verker, og har de seneste år gjort blant annet Schnittkes Requiem, Lloyd Webbers Requiem og Ola Gjeilos Sunrise Mass.

Til sine oppsetninger engasjeres noen av de fremste solister og  musikere i Norge, og flere av de mest anerkjente dirigentene i  Europa har jobbet med koret. Oratoriekoret representerer også jevnlig Trondheim og Domkirken i utlandet. Koret synger også a cappella-musikk, og deltar i domkirkens gudstjenesteliv.  Domkantor II i Nidaros domkirke og Vår Frue menighet er korets dirigent. Randi F. Lundemo har siden 2014 vært tilknyttet koret under innstudering, og som vokalpedagog.

Dirigent

 

Petra Bjørkhaug er domkantor III i Nidarosdomen, og har vikariert som dirigent for Nidarosdomens oratoriekor. Ny fast dirigent (domkantor II) fra 1. januar 2016 er Karen Haugom Olsen.

Petra Bjørkhaug er utdannet musikkpedagog og kantor ved Trøndelag 

Musikkonservatorium i perioden 1983-1993. Hun er ansatt som domkantor i Nidaros domkirke og Vår Frue menighet, og har undervist i orgelimprovisasjon, liturgisk spill og metodikk ved institutt for musikk på NTNU. Bjørkhaug har arbeidet som kantor i flere kirker i trondheimsregionen og Bodø, medvirket på orgel/piano i mange konserter, og har siden 1983 vært dirigent for ulike kor. Bjørkhaug har ellers komponert musikk, bl.a. for kor og orgel, og har tatt videre studier i orgelimprovisasjon hos bl.a. Duncan Middleton i London. 

 

Nidarosdomens oratoriekor logo
bottom of page